It's Mag!c: Dancing Canes

It's Mag!c: Dancing Canes
Dancing cane routines je asi 5-ti minutový jevištní program Mága RadekRa.V tomto programu múžete shlédnout nové i trošku starší rutiny se slavnou dance holí.Hůl se začne vznášet a pak tančit kolem kouzelníkova těla.Začne dělat ruzné otáčky,přeskoky,salta.apod...Mág RadekR jako jediný mladý kouzelnický talent dokáže s touto holí předvádět i takové rutiny,které by moc kouzelníků neudělalo.Tento program je možné zapojít k jevištnímu představení "It's Magic" a bude se ještě rozšiřovat o dvě hole navíc...